Styrelsen - Stureby Villaägareförening

Styrelsens sammansättning

Mail: info@sturebyvilla.se

Föreningens adress:
Skönviksvägen 210, 122 62 Enskede
Föreningens PlusGiro: 15 06 09-6

Ordförande

bild

Leif Gyriz

Skönviksvägen 210

070-773 77 60

ordforande@sturebyvilla.se


Vice ordförande

bild

Magdalena Sörensen

Skärblackavägen 27

070-297 91 29


Kassör

bild

Hans Ånstrand

Avmätarvägen 12

070-892 55 36

kassor@sturebyvilla.se


Sekreterare

bild

Max Lennesiö

Ramviksvägen 220

070-214 69 50

sekreterare@sturebyvilla.se


Vice sekreterare

bild

Maria Persson

Skönviksvägen 232

070-915 47 46


Suppleant

bild

Christian Sundqvist

Bandhagsvägen 52


Suppleant

bild

Anders Hallberg

Skutskärsvägen 8


Revisor

bild

Hans Wahlgren

Korsnäsvägen 14


Revisor

bild

Thomas Hammenbäck

Husumgränd 9


Skapad av IT Advisory Nordic