Historik - Stureby Villaägareförening

Stureby VÄF - en ekonomisk förening

Den vanligaste föreningsformen för villaägareföreningar är en ideell förening. En sådan är öppen för alla som önskar vara med. Vår förening skiljer sig därför från övriga villaföreningar. Stureby Villaägareförening äger sedan många år tillbaka en tomt, en gåva i samband med att området bebyggdes. Stockholms stad hade, och har fortfarande ett behov att arrendera tomten till ett daghem, vilket innebär att föreningen får årliga intäkter och då ses som näringsidkare. Därför är Stureby Villaägareförening en ekonomisk förening. I ekonomiska föreningar är inte medlemskapet öppet för alla, villkoret för att vara med i Stureby Villaägareförening Ek.for. är att man måste vara egnahemsägare i Stureby. Insatsen i föreningen är
symboliska 1:-, som tas ut vid inträdet.

I gengäld får medlemmen del av den avkastning som arrendeintäkterna inbringar. Detta i form av rabatterad årsavgift till Villaägarnas Riksförbund, dit alla lokala föreningar hör. Medlemsavgiften är för närvarande 375:-/år, jämfört med 510:-/år om du är centralt ansluten. Som medlem i vår lokala förening erhåller du exakt samma förmåner som om du vore ansluten centralt, och dessutom de lokala förmånerna som vi själva förhandlat fram. Är du centralt ansluten får du del av vår information, men har ingen rösträtt på våra medlemsmöten. Så vad har du att förlora? Vill du ändra ditt medlemskap, eller söka medlemskap om du inte redan är medlem, är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för ytterligare information. Du kan också läsa mer på www.villaagarna.se om Riksförbundet resp lokalavdelningen i ABC-området.

Föreningens adress:
Skönviksvägen 210, 122 62 Enskede
Föreningens PlusGiro: 15 06 09-6

E-post: info@sturebyvilla.se

Skapad av IT Advisory Nordic