BRA UPPSLUTNING PÅ HÖSTMÖTET

Villaägarnas höstmöte, tisdagen den 6 november kl 19.00 - 21.00 i Sturebyskolans aula, samlade många intresserade medlemmar och även icke medlemmar.
På agendan, förutom sedvanliga mötespunkter, fanns även ett anförande från polisen i Globen om brottsutvecklingen och grannsamverkan i vårt område. Ett uppskattat inslag som genererade många följdfrågor från åhörarna.
I den bifogade filen nedan finns PoverPoint-bilderna från mötet.
Stort tack till Annelie från Globen lopo.

Bifogad fil