Hem - Stureby Villaägareförening

VILLÄGARNAS AKTUELLA FRÅGOR!

Vad händer om fastighetsskatten återinförs? De flesta i Stureby får betala ca. 10 gånger så mycket i fastighetsskatt!!!
Så mycket dyrare blir ditt hus med återinförd fastighetsskatt, beräkning kan göras på denna sida hos Villaägarna centralt
: Länk i ny flik

GRANNSAMVERKAN HJÄLPER DIG ATT SKYDDA DITT HUS!

Läs mer om inbrott i närområdet. Närpolisen i Globen informerar på Inbrottsinfo som vi lagt upp på följande sida. Läs mer i senaste varningsbrev!

BOR DU I VILLA OCH VILL VETA HUR DU KAN MINSKA DINA KOSTNADER FÖR EL?

För mer information och anmälan till de digitala informationstillfällena, läs på:
energiradgivningen.se/evenemang/

MOBILAPPAR

Grannsamverkan – ny app lanseras
- SSF lanserar en app för att sprida kunskap om Grannsamverkan, ge tips om hur du kan minska risken för inbrott och stölder i ditt bostadsområde samt underlätta kommunikationen grannar emellan. Appen är penetrationstestad av tredje part, F-Secure. Läs hos mer hos Stöldskyddsföreningen

Stockholms stads Tyck till-app
- I Tyck till-appen kan du lämna dina synpunkter på trafik- och utemiljön i Stockholm. Genom att använda telefonens gps-funktion är det lätt att ange plats direkt i appen. Du kan även bifoga bilder för att beskriva ditt ärende. Du väljer själv om du vill få återkoppling via mejl eller om du vill vara anonym. Läs hos Stockholm.se/tycktillapp

SKYMMANDE HÄCKAR - TVÅNGSKLIPPNING ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIG

Kommunen kommer att ta hårdare tag mot fastighetsägare som struntar i att klippa trafikfarliga häckar. Kommunen kan komma att tvångsklippa för höga häckar och skicka räkningen till tomtägaren. "-Vi har stöd i lagboken att göra detta. Det ska inte vara så att skolbarn måste gå ut i körbanan på grund av vildvuxna häckar, säger Claes Thunblad, enhetschef på trafikkontoret." Läs mer om vad som gäller på nedanstående länk. Du kan också ladda ner och skriva ut dokumentet.
Källa: Mitt i Söder

OBS! Om det händer en olycka för att du inte har klippt din häck kan du bli skadeståndsskyldig enligt plan- och bygglagen.
Läs mer om vad som gäller på nedanstående länk. Du kan också ladda ner och skriva ut dokumentet.
Källa: Stockholms stad

Bifogad fil

NY DIGITAL ANSLAGSTAVLA FÖR STOCKHOLMS STAD

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. En av förändringarna i den nya kommunallagen är att den fysiska anslagstavlan, där bland annat tillkännagivanden av justerade protokoll anslås, ersätts av en digital anslagstavla.
Du hittar den nya digitala anslagstavlan för Stockholms stad på www.stockholm.se.
Kungörelser enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken publiceras på en särskild sektion av anslagstavlan.
Kungörelser enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken

GDPR - BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Som medlem i Stureby Villaägareförening, en till Villaägarnas Riksförbund ansluten lokalförening, behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Efter den 25 maj 2018 ersätts PUL med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som då blir lag i alla medlemsländer, Sverige inkluderat. Denna nya förordning innebär en del viktiga ändringar i hur personuppgifter får behandlas.
Medlemsregistret ligger centralt hos Villaägarna, men då vi vid behov behandlar medlemmars personuppgifter lokalt har styrelsen fått den utbildning som krävs för att leva upp till de nya krav GDPR ställer på föreningen.
Om du inte vill kvarstå i registret, och därmed också utträda som medlem, kan du meddela detta till ordforande@sturebyvilla.se eller sekreterare@sturebyvilla.se
Som individ har du rätt att veta vilka uppgifter som finns registrerade på dej, i så fall är du också välkommen att höra av dig.

Skapad av IT Advisory Nordic