Grannsamverkan - Stureby Villaägareförening

Grannsamverkan hjälper dig att skydda ditt hus!

Grannsamverkan – ny app lanseras
- SSF lanserar en app för att sprida kunskap om Grannsamverkan, ge tips om hur du kan minska risken för inbrott och stölder i ditt bostadsområde samt underlätta kommunikationen grannar emellan. Läs hos Stöldskyddsföreningen

Talesätten "Ensam är stark" och "Mitt hem är min borg" håller inte i dagens samhälle. Vi har all anledning att samverka och hjälpa varandra. Det är därför bl.a. Villaägarnas Riksförbund finns, där VILLAÄGARNA i ABC-regionen ingår.

Grannsamverkansgruppen har en viktig mission att fylla härvidlag. I den arbetsplan som gruppen antagit finns flera väsentliga punkter som varje husägare bör ta del av och veta om.

Hur skyddar jag mig mot inbrott? De undersökningar vi gjort visar att mellan 85 och 90% av inbrotten sker via något fönster där tjuven antingen bryter upp fönstret eller slår sönder rutan och den vägen når fönsterhakar och vred eller handtag på fönster, altandörrar eller ytterdörrar.

Se över dörrar och lås, fönster och altandörrar: Checklistor

VILLAÄGARNA medverkar även i en samverkansgrupp mellan bl.a. polisen och försäkringsbolagen, Samverkanmotbrott. På gruppens hemsida, kan Du också hämta information om inbrottsförebyggande verksamhet vad avser bostäder, men också hur Du skyddar Din bil och båt. Här finns också en mängd bra länkar till andra hemsidor. En hel del av materialet på Villaägarnas hemsida kommer från en utbildningspärm som Samverkansgruppen har utarbetat och där Villaägarna har deltagit i arbetet. Samverkansgruppen har copyright till det materialet, men det får kopieras med angivande av källan. Under rubriken Statistik på Samverkansgruppens hemsida kan Du också, om Du bor i Stockholms län, hitta inbrottsläget där just Du bor. Genom att klicka på Ditt polismästardistrikt kan Du via närpolisområde hitta Ditt s.k. basområde, vilket normalt är ett ganska litet geografiskt område.

Skapad av IT Advisory Nordic