Bli medlem - Stureby Villaägareförening

Är du inte redan medlem, eller är du nyinflyttad?

Som medlem i vår lokala förening erhåller du exakt samma förmåner som om du vore ansluten centralt, och dessutom de lokala förmånerna som vi själva förhandlat fram. Är du centralt ansluten får du del av vår information, men har ingen rösträtt på våra medlemsmöten. Så vad har du att förlora?

Vill du ändra ditt medlemskap, eller söka medlemskap om du inte redan är medlem, är du välkommen att skicka ett mail till:
Hans Ånstrand: hans.anstrand@outlook.com

Om du är nyinflyttad hittar du mer intressant information under [Historik] i menyn.

Föreningens adress:
Skönviksvägen 210, 122 62 Enskede
Föreningens PlusGiro: 15 06 09-6

E-post: info@sturebyvilla.se

Du kan också läsa mer på www.villaagarna.se om Riksförbundet resp lokalavdelningen i ABC-området.

Skapad av IT Advisory Nordic